Specialpedagogisk Läxhjälp

Jag är utbildad grundskollärare sedan 1995, med inriktning ma/NO. Jag är också utbildad speciallärare med erfarenhet av de skolmässiga utmaningar som kan uppstå vid bl a dyslexi, dyskalkyli, språkstörning, hörselnedsättning, ADHD, ADD, autistiska drag och ångestkänslor.

Jag kan stötta vid läxläsning i Friskstugan Sunnersta, Uppsala eller vid hembesök. Kontakta mig för mer information, Johanna Kylin 070-699 62 47.

Ersättning: 800 kr/h inkl moms
Vid bokning hel termin 600 kr/h inkl moms.
Vid hembesök tillkommer reseersättning.

Utlåtande från kund efter drygt ett års läxhjälp 1,5 h/v:
Vi fick via Google kontakt med Johanna Kylin och hennes kompetens som speciallärare, bl a inom området dyslexi. I samråd med föräldrarna bestämde vi (mormor o morfar) att pröva. Och det blev verkligen ett lyckokast för barnbarnet! Engagemang, proffsighet och kompetens präglar Johanna Kylin.
I början kom mitt barnbarn med till lektionen med ” måste jag ” o suckade , men efter lektionerna syns på hela hans kroppsspråk att hans självförtroende stärkts. Numera visas ingen tvekan att åka till Johanna – idag är det tvärtom!
Johanna  bryr sig verkligen om att barnbarnet ska öka sina kunskaper o hänga med i skolan. Även med skolan o berörda lärare har Johanna engagerat sig på ett mkt positivt sätt, gett feedback vad dom har jobbat med o frågat vad skolan tycker att barnbarnet behöver extra stöd i – ett riktigt lyft för barnbarnet o hans utveckling med Johannas stöd. Inte bara ett komplement till skolan utan en absolut nödvändighet för att han ska tillgodogöra sig skolan.

Per Ericson