Specialpedagogisk Läxhjälp

Jag är utbildad grundskollärare sedan 1995, med inriktning ma/NO. Jag är också utbildad speciallärare med erfarenhet av de skolmässiga utmaningar som kan uppstå vid bl a dyslexi, dyskalkyli, språkstörning, hörselnedsättning, ADHD, ADD, autistiska drag och ångestkänslor.

Jag kan stötta vid läxläsning i Friskstugan Sunnersta, Uppsala eller vid hembesök. Kontakta mig för mer information, Johanna Kylin 070-699 62 47.

Ersättning: 800 kr/h inkl moms
Vid hembesök tillkommer reseersättning.