Handledning rePULSE®

HANDLEDNING GES I UPPSALA, ALUNDA, ÖRBYHUS ELLER VID HEMBESÖK. RING JOHANNA, 070-699 62 47

Läs mer om    på https://repulse.se/

Infoblad för utskrift Broschyr rePULSE

Programmet består av 10 träffar á en timme. Vi lägger tillsammans upp ett program som kan passa dig. Olika material finns utformat för dig som vill ha hjälp att få bättre impulskontroll, för dig med oro/nedstämdhet och för dig som har någon form av beroende.

rePULSE® är en framgångsrik metod för träning i impulskontroll. Metoden visar hur man själv kan ta kontrollen och bygger på ett kognitivt synsätt där personen får strategier och tränar att hantera sina impulser på ett nytt sätt. Den är uppbyggd utifrån en triad med de tre hörnstenarna TANKE, KÄNSLA och BETEENDE.

rePULSE® är flexibel och anpassningsbar efter varje individ. Träningen utgår från de situationer personen hamnar i och inriktas till det/de hörn där personen behöver hitta nya alternativ. Förhållningssättet är ett samarbete mellan personen som forskar kring sig själv och handledaren som agerar forskarassistent.

Kostnad för företag, skolor, socialtjänst, hvb-hem och andra instanser
KBT-inriktad handledning hos kund 800 kr/h (exkl moms)
Restidsersättning 250 kr/h (exkl moms)
Resekostnad 40 kr/mil (exkl moms)

Kostnad för privatpersoner
KBT-inriktad handledning 1000 kr/h (inkl moms)
Vid hembesök tillkommer:
Restidsersättning 300 kr/h (inkl moms)
Resekostnad 50 kr/mil (inkl moms)