Bin, Honung & Odling

Jag intresserar mig för bin och trädgårdsodling i liten skala. Jag har certifikat i permakultur och kan hjälpa till med trädgårdsdesign enligt dessa principer. Jag har bikupor på ekologiska marker och min honung säljs bl a i Fastbol Gårdsbutik.

Min ambition är att verksamheten ska växa och biodlingen utökas – kanske med arrendekupor… Är du intresserad av bin på din tomt men känner dig mindre bekväm med skötseln av kupan? Kontakta mig för diskussion 

Mina bin har en egen facebooksida där de lite sporadiskt berättar om sitt liv och leverne i kupan, och om den besvärliga bi-bonden som kommer och stör dem titt som tätt.
Följ mina bin på facebook-sidan Va-Sa-Bi Visit

Du som köpt gör-det-själv-kit har recpet på bivax-salva och läppbalsam här

avtäckning
slungning
silning
Biodling-ram
previous arrow
next arrow

BIN

Jag intresserar mig för en miljö- och bivänlig skötsel av bin och vill hitta former för att bedriva en naturlig biodling där bina i så stor utsträckning som möjligt klarar sin överlevnad utan stödinsatser. En del av detta är att att de får behålla en stor del av sin honungsproduktion vilket medför att skörden blir mindre än vid traditionell biodling.

Jag gick kurs om biodling i topplistkupa sommaren 2018, en grundkurs i traditionell biodling 2019/2020, en onlinekurs i rationell biodling vintern 20/21, våren 2021 har jag deltagit i engelskspråkigt seminarium om andra produkter från bikupan och hösten 2021 har jag gått en kurs om pollenanalys. Under 2022 har jag tagit del av flera föredrag inom biodling och förädling av produkter samt deltagit i en kurs om drottningodling.

Jag vill utveckla produktutbudet till mer än den vanliga släta honung du kan köpa i vilken butik som helst. Jag vill ta vara på kakhonung, pollen, vax, bibröd och propolis. Delar av utbudet finns på Friskstugan, Vikingagatan 25 i Uppsala och hemma hos mig i Gimo (se bilder längst ner på sidan).

Tillsammans med en pralinör har jag inför högtider tagit fram exklusiva honungspraliner av fin choklad, egen honung och med olika spännande smaksättningar. Se mer

För att hantera honungens alla nyttigheter så varsamt som möjligt vill jag erbjuda kakhonung – honung som fortfarande ligger i binas egen förpackning – och direkttappad honung som inte bearbetats på något annat sätt än att den slungats ur kakan.

Den erbjuds under namnet Rex Raw Honey, till minne av min son Rex Rasmus Emanuel som lämnade jordelivet endast 21 år gammal och som ofta var med och hjälpte till med bina. En bi-kupa ska vara placerad vid klockstapeln nära hans grav i Hökhuvud och skörden från den skänkes till kyrkan för försäljning och ska bidra till projekt för ungdomars möjlighet till studier.

Rå honung kristalliserar ofta efter en tids lagring och blir grovkornig. Hur honung mognar är beroende av vilka sockerarter som ingår i den nektar bina samlat och påverkas alltså av vilka blommor och örter som finns i naturen. Honung kan förbli flytande om den har hög fruktsockerhalt men i svensk fauna finns inte gott om växter med sådan nektar.
Önskar du få kristalliserad honung flytande igen kan du värma burken försiktigt i vattenbad och vill du också bevara alla nyttigheter håller du temperaturen på max 38-40 grader.

Jag är också svärmfångare och kan försöka hjälpa dig om du upptäcker en klunga svärmande bin som landat i din trädgård. Sveriges Biodlares Riksförbund har svärmfångare i hela landet och du hittar mer information på deras hemsida.

Under 2020-2023 är jag en av 8 företagare i området Östhammar, Sigtuna, Uppsala, Knivsta som valts ut att delta i projektutbildningen Hållbart Entreprenörskap, arrangerad av Upplandsbygd. Under projektet arbetar jag med hållbar utveckling av biodlingen ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Investeringar förväntas leda till sysselsättning och/eller innovationer.
Här är en film som Upplandsbygd producerade under projektet.

Mina utvecklingsområden är att utveckla andelsbiodling och andra produkter än honung från bisamhället samt utforma kursverksamhet. Tanken är att skapa ett kurskonceptet som innehåller bl a en helgvistelse för par som är nybörjare inom biodling och kurser där diskussionerna tillåts gå lite ”utanför ramarna” och där deltagarna får se flera olika odlingssystem och kup-varianter. En annan idé är att erbjuda ansiktskur och kroppsinpackning med ren honung på min salong i Uppsala – Friskstugan, Vikingagatan 25 – jag är också utbildad SPA-terapeut.

I Österbybruk har jag varit jag inkopplad på ett hållbarhetsprojekt kring skapande av odlingslotter. Projektet ägs av Dannemorabygdens Församling och handlar om hållbarhet såväl ekologiskt som socialt. Inom projektets aktiviteter knyts kontakter och skapas möjligheter till integration i konkreta situationer, bl a genom lärande om föreningsarbete, biodling, ekologisk odling och växelbruk med odlingsföljd.

Tillsammans med en programmerare utvecklas också en mätenhet för avläsning av olika variabler i bikupan, t ex luftfuktighet, temperatur, ljudupptagning och bildsändning. Vi kommer att experimentera med olika tekniker och sensorer. Vi utvecklar också ett system för den som är intresserad av att själv använda sensorer. Mer information och kontaktuppgifter finns på hemsidan iot4bee . Går du med i facebookgruppen iot4bee kan du ställa frågor till utvecklingsledare Mats Olof.

Jag samarbetar med Jennie som driver Fastbol Gårdsbutik. Hos henne har jag bikupor i Fastbol Bigård och producerar honung från ekologiska marker. Skörden säljs i butiken.

ODLING

Under 2020 deltog jag i en kurs om skogsträdgårdsodling och en gick en certifieringskurs i permakultur för att lära mig mer om kretslopp och hållbar odling, bl a hur man odlar ätbart med skogliga ekosystem som inspiration. När man har certifikat från en PDC, Permaculture Design Course, kan man hålla informationsträffar om permakultur och ta uppdrag att hjälpa till med utformning av trädgårdar och platser enligt permakultur-principer. Kontakta mig om du har frågor eller vill ha hjälp med planering av din trädgård.

Under 2021 lärde jag mig mer om Aquaponi (att odla växter i kretslopp med fiskar för att ta vara på näringen i fiskbajset) och 21/22 ägnades bl a åt utbildning på Färnebo Folkhögskola i Småskalig Ekologisk Odling som ger kunskap om grönsaksproduktion på friland och i växthus. Mycket av utbildningen genomfördes på Alsike Trädgård. Jag har också fått hjälp av en mentor inom andelsodling via Hushållningssällskapet – läs mer här om vad andelsjordbruk är. Under 2023 går jag en fortsättningskurs i Småskalig Ekologisk Odling på Färnebo Folkhögskola med inriktning mot bl a fleråriga grönsaker och fröproduktion.

Vår och sommar 2022 ägnades åt fördjupningskurs i Skogsträdgårdsodling och jag utformar alltmer min egen villaträdgård till skogsträdgård för att så småningom kunna öppna för titt-in-tillfällen för den som vill se hur en vanlig villaträdgård kan förvandlas och fungera som ett härligt vilt virrvarr av grönska i en ätbar djungel.

Hösten 2022 går jag kurs i Bär,Frukt och Grönsaksförädling på Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk. Här lär jag mig att ta vara på råvaror och förädla utan tillsatser – att pressa, pastörisera, fermentera, koka, sylta, blanchera, musta, torka och andra metoder.

Jag har samarbete med Sedat som driver Säbyholm biodling och ekologiska grönsaker