Bin och odling

Under 2020 går jag en certifieringskurs i permakultur för att lära mig mer om kretslopp och hållbar odling, bl a hur man odlar ätbart med skogliga ekosystem som inspiration. När man har certifikat från en PDC, Permaculture Design Course, kan man hålla informationsträffar om permakultur och ta uppdrag att hjälpa till med utformning av trädgårdar och platser enligt permakultur-principer. Kontakta mig om du har frågor.

Jag har ett par bikupor och planerar att utöka allteftersom. Jag gick kurs om biodling i topplistkupa sommaren 2018 och en grundkurs i traditionell biodling 2019/2020. Jag intresserar mig för naturlig och ekologisk biodling. Jag vill också utveckla produktutbudet till mer än honung.

PÅGÅR: Ett samarbete under utveckling med Fastbols Gårdsbutik kring produktion och försäljning av honung från ekologiska marker.

Jag har även ett samarbete med Sedat som driver Säbyholm biodling och ekologiska grönsaker https://www.facebook.com/Sedats.ekologiska/

Bilder från min trädgård

Bilder från Sedats odling och produktion

  • Potential