Bin och odling

Bilder från min trädgård

Under 2020 genomförde jag en certifieringskurs i permakultur för att lära mig mer om kretslopp och hållbar odling, bl a hur man odlar ätbart med skogliga ekosystem som inspiration. När man har certifikat från en PDC, Permaculture Design Course, kan man hålla informationsträffar om permakultur och ta uppdrag att hjälpa till med utformning av trädgårdar och platser enligt permakultur-principer. Kontakta mig om du har frågor.

Jag intresserar mig för naturlig och ekologisk biodling. Jag gick kurs om biodling i topplistkupa sommaren 2018 och en grundkurs i traditionell biodling 2019/2020. Jag vill utveckla produktutbudet till mer än honung och få fram t ex pollen, vax och propolis.

Jag samarbetar med Jennie som driver Fastbol Gårdsbutik. Hos henne har jag bikupor i Fastbol Bigård och producerar honung från ekologiska marker. Skörden säljs i butiken.

Jag har även ett samarbete med Sedat som driver Säbyholm biodling och ekologiska grönsaker
Bilder från Sedats odling och produktion

  • Potential

I Österbybruk är jag inkopplad på ett hållbarhetsprojekt kring skapande av odlingslotter. Projektet ägs av Dannemorabygdens Församling och handlar om hållbarhet såväl ekologiskt som socialt. Inom projektets aktiviteter knyts kontakter och skapas möjligheter till integration i konkreta situationer, bl a genom lärande om föreningsarbete, biodling, ekologisk odling och växelbruk med odlingsföljd.