Bin, Honung & Odling

Jag intresserar mig för bin och trädgårdsodling i liten skala. Jag har certifikat i permakultur och kan hjälpa till med trädgårdsdesign enligt dessa principer. Jag har bikupor på ekologiska marker och min honung säljs bl a i Fastbol Gårdsbutik. Min ambition är att verksamheten ska växa och biodlingen utökas – kanske med arrendekupor… Är du intresserad av bin på din tomt men känner dig mindre bekväm med skötseln av kupan? Kontakta mig för diskussion 

Mina bin har en egen facebooksida där de lite sporadiskt berättar om sitt liv och leverne i kupan, och om den besvärliga bi-bonden som kommer och stör dem titt som tätt.
Följ mina bin på facebook-sidan Va-Sa-Bi Visit

Du som köpt gör-det-själv-kit har recpet på bivax-salva och läppbalsam här

avtäckning
slungning
silning
Biodling ram
previous arrow
next arrow

BIN

Jag intresserar mig för en miljö- och bivänlig skötsel av bin och vill hitta former för att bedriva en naturlig biodling där bina i så stor utsträckning som möjligt klarar sin överlevnad utan stödinsatser. En del av detta är att att de får behålla en stor del av sin honungsproduktion vilket medför att skörden blir mindre än vid traditionell biodling. Jag gick kurs om biodling i topplistkupa sommaren 2018, en grundkurs i traditionell biodling 2019/2020, en onlinekurs i rationell biodling vintern 20/21, våren 2021 har jag deltagit i engelskspråkigt seminarium om andra produkter från bikupan och hösten 2021 har jag gått en kurs om pollenanalys. Under 2022 har jag tagit del av flera föredrag inom biodling och förädling av produkter samt deltagit i en kurs om drottningodling.

Jag vill utveckla produktutbudet till mer än honung och få fram t ex pollen, vax och propolis. Ett smakprov finns på Friskstugan, Vikingagatan 25 i Uppsala och hemma hos mig (se bilder längst ner på sidan).

Jag är också svärmfångare och kan försöka hjälpa dig om du upptäcker en klunga svärmande bin som landat i din trädgård. Sveriges Biodlares Riksförbund har svärmfångare i hela landet och du hittar mer information på deras hemsida.

Under 2020-2023 är jag en av 8 företagare i området Östhammar, Sigtuna, Uppsala, Knivsta som valts ut att delta i projektutbildningen Hållbart Entreprenörskap, arrangerad av Upplandsbygd. Under projektet arbetar jag med hållbar utveckling av biodlingen ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Investeringar förväntas leda till sysselsättning och/eller innovationer.

Mina utvecklingsområden är att utveckla andelsbiodling och andra produkter än honung från bisamhället samt utforma kursverksamhet. Kurskonceptet är tänkt att vara en helgvistelse för par som är nybörjare inom biodling. En annan idé är att erbjuda ansiktskur och kroppsinpackning med ren honung på min salong i Uppsala – Friskstugan, Vikingagatan 25 – jag är också utbildad SPA-terapeut.

I Österbybruk är jag inkopplad på ett hållbarhetsprojekt kring skapande av odlingslotter. Projektet ägs av Dannemorabygdens Församling och handlar om hållbarhet såväl ekologiskt som socialt. Inom projektets aktiviteter knyts kontakter och skapas möjligheter till integration i konkreta situationer, bl a genom lärande om föreningsarbete, biodling, ekologisk odling och växelbruk med odlingsföljd.

Tillsammans med en programmerare utvecklas också en mätenhet för avläsning av olika variabler i bikupan, t ex luftfuktighet, temperatur, ljudupptagning och bildsändning. Vi kommer att experimentera med olika tekniker och sensorer. Vi utvecklar också ett system för den som är intresserad av att själv använda sensorer. Mer information och kontaktuppgifter finns på hemsidan iot4bee . Går du med i facebookgruppen iot4bee kan du ställa frågor till utvecklingsledare Mats Olof.

Jag samarbetar med Jennie som driver Fastbol Gårdsbutik. Hos henne har jag bikupor i Fastbol Bigård och producerar honung från ekologiska marker. Skörden säljs i butiken.

Jag har också ett samarbete med Sedat som driver Säbyholm biodling och ekologiska grönsaker

ODLING

Under 2020 deltog jag i en kurs om skogsträdgårdsodling och en gick en certifieringskurs i permakultur för att lära mig mer om kretslopp och hållbar odling, bl a hur man odlar ätbart med skogliga ekosystem som inspiration. När man har certifikat från en PDC, Permaculture Design Course, kan man hålla informationsträffar om permakultur och ta uppdrag att hjälpa till med utformning av trädgårdar och platser enligt permakultur-principer. Kontakta mig om du har frågor eller vill ha hjälp med planering av din trädgård.

Under 2021 lärde jag mig mer om Aquaponi (att odla växter i kretslopp med fiskar för att ta vara på näringen i fiskbajset) och 21/22 ägnas bl a åt utbildning på Färnebo Folkhögskola i Småskalig Ekologisk Odling som ger kunskap om grönsaksproduktion på friland och i växthus. Jag har också fått hjälp av en mentor inom andelsodling via Hushållningssällskapet – läs mer här om vad andelsjordbruk är.